Kwalifikacje

  • Studia Medyczne Wojskowa Akademia w Łodzi - 1979
  • Dyplom Lekarski - 1979
  • Specjalizacja I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu - 1985
  • Specjalizacja II stopnia i tytuł specjalisty - 1990
  • Doktorat z ortopedii - 1994
  • Egzamin państwowy z języka francuskiego - stopień zaawansowany - 1996
  • Studia podyplomowe - Zarządzanie w opiece zdrowotnej - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - 2007
  • Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie kryzysowe - Akademia Obrony Narodowej w Warszawie - 2009